Rekruttering handler om det perfekte match. Fagligheden er meget vigtig – men personligheden er afgørende!!

Som leder bruges ofte kostbar tid på besværlige og tidskrævende ansættelses-processer, hvor risikoen for dyre fejlansættelser altid er i spil. Forkerte kandidater kan koste dyrt rent økonomisk, men kan i værste fald også skade omdømmet hos kunder eller samarbejdspartnere.

 

Hvem mangler på holdet?
Enhver virksomhed eller organisation ønsker naturligvis at ansætte mennesker med en række kompetencer og egenskaber, der matcher godt til lige netop den pågældende virksomheds behov. Samtidig med at den faglige baggrund skal være i orden, skal den nye medarbejder også passe ind i virksomhedens kultur, værdier og ikke mindst i fællesskabet med sine nye kollegaer.

For både leder og medarbejder kan det imidlertid være vanskeligt at gennemskue og forstå sin egen organisation 100 procent, idet man selv er en del af den. Elementer i organisationskulturen vil være så indgroet i én, at man ikke længere bemærker dem på trods af, at de måske spiller en markant rolle i virksomhedens indbyrdes forhold.

Derfor er det ofte en god idé at alliere sig med en ekstern konsulent, når der skal ansættes nye medarbejdere. En sparringspartner, der kan analysere det nuværende hold, og som i samspil med ledelsen finder frem til, hvilken type medarbejder, der vil styrke både samarbejdet og virksomheden.


Det perfekte match
Når vi har varetaget en virksomheds rekruttering, vil den nye medarbejder altid blive valgt på baggrund af dels en stor psykologisk indsigt, dels en bred faglig erfaring samt de korrekte værktøjer til at afdække den potentielle medarbejders personlige egenskaber og kompetancer.

Vores erfaring viser, at denne professionelle tilgang giver en stor værdi for virksomheden igennem hele udvælgelsesprocessen, samt naturligt nok efterfølgende, når medarbejderen indtræder i sin nye stilling. Den giver ganske enkelt en større sandsynlighed for et perfekt match.

Igennem en årrække har Bakgaard Consulting gennemført adskillige rekrutteringsopgaver, men har nu samlet kompetancerne på dette område i en selvstændig virksomhed, HR-Kompagniet, som indehaver af Bakgaard Consulting, Lene Bakgaard, også er partner i. HR-Kompagniet tilbyder især ansættelser af ledere, projektledere, koordinatorer og nøglemedarbejdere. Læs mere her

 

© Bakgaard Consulting | Rådgivning om samarbejde i virksomheder