En virksomhed er intet uden dens medarbejdere. Og hvis medarbejdergruppen ikke er velfungerende, kan det påvirke hele virksomhedens samlede resultat. Derfor er det lige så vigtigt at forstå sine medarbejdere og deres reaktionsmønstre, som det er at kende og forstå sin egne.

Enneagrammet er et vigtigt, brugbart og internationalt anerkendt psykologisk profilværktøj, som Bakgaard Consulting har haft gode erfaringer med at benytte i virksomheder.

Enneagrammet adskiller sig fra andre tilsvarende værktøjer, fordi det forholder sig mere holistisk til menneskets personlighed og dets potentiale. Herved bliver det et nyttigt redskab i forhold til at forstå både egne reaktioner og de interaktioner mellem forskellige mennesker, som naturligt opstår både i hverdagen og i forbindelse med forandringsprocesser i virksomheden.


Skab respekt mellem medarbejderne
Enneagrammet opererer med 9 forskellige personlighedstyper, som har hver sine typekarakteristika. Værktøjet er med til at skabe forståelse for hinandens indbyrdes væremåder og reaktionsmønstre, samt skabe respekt for forskellighederne.

Formålet med Enneagrammet er at opnå en større forståelse af rollers betydning i samarbejdsrelationer. Når man både er bevidst om egne og andres iboende handlingsmønstre, bliver antallet af konflikter og misforståelser i et team eller en afdeling reduceret betydeligt.

 

Enneagrammet i virksomheden

Der kan imidlertid også være mange andre situationer i en virksomheds hverdag, hvor Enneagrammet kan vise sit værd.

Det synliggør f.eks, hvordan det enkelte menneske bedst motiveres i forbindelse med løsningen af opgaver, hvilket ikke mindst er vigtigt, når der introduceres nye mål og måske nye arbejdsmetoder.

Desuden giver det en øget bevidsthed om personlighedsstrukturer, som kan variere betydeligt fra menneske til menneske. Hvad der virker godt på den ene medarbejder, virker måske stik modsat på den anden.

Enneagrammet giver ligeledes mulighed for at udforske ressourcer hos det enkelte menneske, som kan bruges i det daglige samarbejde og derved medvirke til en optimering af virksomhedens/organisationens evne til at nå sine mål.

Nedenfor er nævnt yderligere et lille udpluk af sammenhænge, hvor Enneagrammet især er brugbart for virksomheder:

  • I firmaet eller i organisationen som en del af en forandringsproces, hvor der fokuseres på samarbejde, nytænkning, opgaveløsning, processer og effektivitet.
  • I teams og samarbejdssituationer for at øge den gensidige respekt.
  • I projektarbejde for at anvende projektdeltagernes individuelle styrker bedst muligt.
  • I samarbejdet mellem chefer, medarbejdere og kollegaer imellem, så der kommer fokus på arbejdsopgaverne fremfor på konflikterne.

 

© Bakgaard Consulting.dk | Enneagrammet i virksomheder

ennegram