coaching2

Dygtige ledere gør en forskel!

En god og dygtig leder sætter sig mål og når dem.

I den proces er lederen afhængig af sit forhold til medarbejderne. Det kræver klare udmeldinger, synlighed og en velvillig indstilling. Desuden skal en leder kunne tilpasse sig de omskiftelige krav og forventninger, som hele tiden stilles fra omverdenen. Derfor kræver det også, at en leder har evnen til at kunne se, hvad der evt. skal forandres i en organisation, for at virksomheden kan nå sine mål.

Ledelse kræver selvindsigt
Hvis der er tale om at forandre eller udvikle sine personlige færdigheder, så kræver det, at man kan se sig selv (altså har selvindsigt). Søger man at udvikle andre mennesker – f.eks. medarbejdere – så kræver det ligeledes en selvindsigt, før man kan se medarbejderne. Selvindsigt og udvikling af menneskelige kompetencer er således et voksende krav til virksomhederne og dermed også til virksomhedernes ledere.

Ledelsescoaching og lederudvikling
Bakgaard Consulting tilbyder en række forskellige former for lederudvikling, herunder ledelsescoaching. Denne form for coaching har som sigte at skabe tro på sig selv, øge selvmotivering, indse valg, skabe klarhed, øge forpligtigelse, bevidsthed, ansvarlighed og skabe overblik til handling.

Coaching er samtidig et godt redskab til at afdække, hvad der bremser en udvikling og ikke mindst, hvad der skal gøres ved det – uanset om det handler om virksomheden eller en leders personlige udvikling. Ledelsescoaching er ligeledes effektivt til at:

 • at skabe klare målsætninger
 • skabe bedre resultater
 • øge den personlige gennemslagskraft
 • definere klare handlinger
 • give mental styrke
 • optimere til effektive beslutninger
 • synliggøre konflikter og få dem løst
 • give indsigt omkring vaner – og klarhed til at ændre på dem
 • udvikle eget lederpotentiale
 • skabe balance mellem arbejds- & privatliv
 • håndtere travlhed/følelsen af stress
 • afklare essentielle værdier
 • etc.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale om dine muligheder for ledelsescoaching og lederudvikling.

 

© Bakgaard Consulting | Rådgivning om samarbejde i virksomheder