Organisationsudvikling

Skab succes gennem en stærk organisationskultur

Skab en effektiv organisation

For at du, som leder, kan skabe en effektiv organisation, hvor I når i mål med jeres målsætninger, er det alfa omega, at både ledere og medarbejdere har en fælles forståelse for virksomhedens sigte og vision, så alle trækker i samme retning.

Problemet er bare, at denne fælles forståelse ofte ikke eksisterer, hvilket skaber et arbejdsmiljø med intern konkurrence, forskelligt rettede dagsordener samt manglende forståelse og accept af virksomhedens eller afdelingens handlingsplaner. En god organisationskultur er altså på mange måder virksomhedens DNA, og fungerer den ikke, smitter det af på hele virksomheden.

Derfor er det vigtigt for en virksomheds succes, at organisationskulturen i hele virksomheden er velfungerende. Det betyder, at forholdet mellem ledelse og medarbejdere skal være præget af gensidig respekt og tillid, samt at medarbejderne føler sig trygge og godt tilpas på arbejdspladsen.

En velfungerende kultur får nemlig hele virksomhed til at fremstå i et særligt positivt skær, og tiltrækker både attraktive medarbejdere, gode kunder, flere ordrer, nye muligheder og dermed øget indtjening og vækst.

Det er derfor også afgørende ved implementering og eksekvering af virksomhedens strategi, at hele organisationen er velfungerende og forstår vigtigheden i at kunne samarbejde i hele processen.

Hos Bakgaard Consulting har vi en bred og dyb erfaring med at skabe succes for virksomheder gennem organisationens ledere og medarbejdere. Vi skaber en fælles holdånd i virksomheden, så medarbejderne får arbejdsglæde, motivation, gejst og vilje ind i kampen for at nå det fælles mål.