teamwork

Enhver er bekendt med at samarbejdet og en god kontakt med kollegaerne betyder alt for arbejdsglæden. Hvad er det så, der gør det så svært at få det til at fungere? Utilfredshed med samarbejdet kommer ofte til udtryk i utilfredshed med “de andre”. De fleste synes jo selv, at de er fleksible og imødekommende.

Samarbejde kræver en række fælles vedtagne regler, som alle kan gå ind for. Godt samarbejde kræver også respekt for kollegaernes anderledes metoder, værdier og holdninger. De største årsager til problemer i et samarbejde er uløste konflikter og usagte meninger!

Din kommunikation påvirker andre forskelligt
Kommunikation er grundstenen for et godt samarbejde, hvad enten den er verbal eller nonverbal. Derfor er det også vigtigt at forstå, hvordan man selv påvirker andre med sin kommunikation. Mange mennesker holder utilfredsheder for sig selv, undgår konflikter og laver deres egne regler, så de kan klare sig i det daglige fællesskab. Det kan få store konsekvenser i form af sladder, dårlig stemning og manglende respekt for regler vedtaget i fællesskab.

En leder kommunikerer ved sin blotte tilstedeværelse. Medarbejderne orienterer sig efter lederen, og derfor er det vigtigt, at lederen er sig sin rolle bevidst. Desuden er det vigtigt, at lederen er sig bevidst om de konsekvenser, hans eller hendes kommunikation har – både verbalt og nonverbalt.

Mennesker ser, sanser og tolker verden forskelligt og kan derfor have vidt forskellige opfattelser af den samme situation. Hvis man ikke er åben for at forstå andre menneskers måde at se tingene på, kan der opstå konflikter.

Når først samarbejdet fungerer, så:

  • tiltrækkes nye dygtige medarbejdere, og arbejdsglæden og den gode stemning er i højsædet
  • stiger effektiviteten og kreativiteten til glæde for virksomhedens indtjening
  • mindskes sygefraværsdagene, og der udvises større omsorg for hinandens trivsel og velbefindende
  • håndteres eventuelle kriser bedre

Når der sættes fokus på samspillet mellem forskellighederne i en gruppe/et team/en afdeling, skabes der rum for samarbejde og produktivitet. Konflikter, problemer og dårlig kommunikation kan sluge op til 50% af arbejdstiden – og det er 50% mindre tid til gode resultater!

Bakgaard Consulting har solid erfaring med at skabe workshops om godt samarbejde, der giver større arbejdsglæde, forståelse, ejerskab, gejst, motivation og en forbedret kommunikation.

Workshoppen vil tage udgangspunkt i virksomhedens specifikke udfordringer, så resultaterne fremkommer på de ønskede fokusområder.

 

© Bakgaard Consulting | Rådgivning om samarbejde i virksomheder