Hvor syge er dine medarbejdere?

Undersøgelser viser, at årsagerne til et højt sygefravær hænger nøje sammen med den mening og tilfredshed, medarbejderen finder i sit arbejde. Hvis ikke jobbet opfattes som udfordrende og udviklende, skal der ikke så meget til at føle sig sløj og tage en sygedag. Det samme gælder naturligt nok, hvis der er et dårligt psykisk arbejdsklima på virksomheden.

Det er synd for den pågældende medarbejder, dyrt for virksomheden og det ødelægger rytmen for de øvrige kollegaer på arbejdspladsen.

For at kunne løse et problem med et højt sygefravær er det en forudsætning at finde ud af, hvad der er årsagen til, at medarbejderne ikke trives i det daglige.

På baggrund af dette lancerer mange virksomheder initiativer ud fra en forestilling om, hvad der kan forbedre situationen. – Men sjældent ud fra en vished.

Det medfører naturligt nok vanskeligheder med at finde en løsning, som har en reel og varig positiv effekt.

Brug ressourcerne på de rigtige initiativer
Ved at gennemføre en omfattende analyse i virksomheden er det imidlertid muligt at afdække de egentlige årsager til det høje sygefravær og dermed give både ledere og medarbejdere de rette svar på, hvorfor der eventuelt er problemer. Derved kan der træffes de rette forebyggende initiativer – baseret på fakta frem for myter og forestillinger.

Lederne bærer et stort ansvar i denne forbindelse. De kan hér gøre en forskel ved at sikre, at medarbejderne har en grundlæggende tillid til:

  • at de kan forstå, hvad der foregår omkring dem
  • at de oplever en sammenhængende betydning
  • at de kan håndtere de udfordringer, de står over for

God ledelse holder de ansatte raske
Det er en naturlig ledelsesopgave at forebygge stress, forhindre chikane og skabe en ordentlig omgangstone i virksomheden. Men ledere er i høj grad også med til at definere det psykiske arbejdsmiljø gennem den mening og retning, de hjælper medarbejderne med at finde i deres job. God ledelse kan med andre ord være med til at holde de ansatte væk fra sygesengene.

Sammen med virksomheden skræddersyr Bakgaard Consulting tiltag, som kan øge trivslen markant. Et eksempel kunne være workshops med det/de aktuelle fokusområde(r) kombineret med individuelle coachingforløb eller teamcoaching.

© Bakgaard-Consulting.dk |Sygefravær og trivsel – professionel coaching