Enneagrammet

Redskab til at forstå personlighedsytper

Få succes internt som eksternt i jeres virksomhed!

Hvordan kan 2 + 2 blive mere end 4?

Det er faktisk det, der sker, når medarbejdere eller teams fungerer godt sammen og er selvstyrende. Succes i virksomheden er afhængig af medarbejdernes indbyrdes samarbejde og relationer.

Virksomheden er de ansatte! Det vil naturligt afspejle, hvordan arbejdsklima, kommunikation, forandringsparathed, konflikthåndtering, samarbejde på tværs og på langs tager sig ud – på godt og ondt!

En ledelse skal typisk tænke i vækst, visionært, strategisk, fremadrettet, langsigtet, forandringsvilligt, mulighedsorienteret og i løsninger. Rigtig mange medarbejdere ønsker ofte at bevare status quo og bryder sig ikke om forandringer. De ønsker godt arbejdsklima, tryghed, gode kollegaer, gode sociale kontakter og personlig udvikling.

Enneagrammet kan effektivt bruges til bl.a:

  • At få indsigt i hvordan typerne kommunikerer og motiveres
  • At blive tolerant overfor kollegaer + blive bevidst om forskelligheder
  • At få et effektivt redskab til medarbejderudvikling

Få indsigt i forskellighederne

Redskabet Enneagrammet er en beskrivelse af 9 forskellige personlighedstyper.

Enneagrammet gør det muligt at forstå egne og andres spændende personlighed, hvilket forbedrer og effektiviserer samarbejdet i afdelinger og firmaer på alle niveauer.

Det åbner ligeledes op for at forstå både egne reaktioner og interaktionerne mellem mennesker (ledere og kollegaer).

De 9 forskellige typer i Enneagrammet har forskellige kendetegn inden for motivation, adfærd, sprog, kommunikation og beslutningsprocesser.

Enneagrammet kan hjælpe medarbejdere og ledere til at forstå, motivere, respektere og fungere bedre i forhold til hinanden og til virksomheden.

Jeres udbytte af workshoppen: 

  • Enneagram-test og rapporter til alle involverede medarbejdere og ledere på egen type.

  • Alle får et fælles redskab, hvor den enkelte bliver skarpere på og får forståelse for sin egen profil og de andres typer.

  • En enestående måde at få indblik i hinandens forskelligheder og ligheder.

  • Indblik i hvordan konflikter, misforståelser i samarbejdet og i løsning af opgaver blandt kollegaer og ledere minimeres.

  • Forståelse for de forskellige typers måder at kommunikere, socialisere sig med andre og håndtere pres.

  • Indsigt i kollegaers måder at tænke, handle og reagere på   i forskellige situationer – samt fortrukket facon i samarbejde. 

Jeg har haft fornøjelsen at arbejde sammen med Lene Bakgaard ved flere lejligheder gennem de seneste 3 år.

Lene har opgaver for L’Oréal med både coaching af nogle af vores chefer og facilitering af ledertræning for skandinaviske ledere.

Tilbagemeldingerne om Lenes facilitering fra deltagerne er konsekvent positive, og hendes entusiasme og lidenskabelige måde at levere træningen på kombineret med hendes omfattende viden på sit felt og professionelle holdning, er yderst værdsat.

Lene er meget fokuseret på den enkelte, og kerer sig oprigtigt om deltagernes erfaring og om at få forsynet dem med så meget anvendelig viden som muligt. For mig, som samarbejdspartner, er det en fornøjelse at arbejde med Lene, ikke mindst fordi hun altid er klar til et godt grin. Jeg ser meget frem til at fortsætte vores samarbejde!

Nordic Learning for Development Manager, Madeleine Müller
L’Oréal