Koncept

Forskningsbaseret viden i kombination med mange års praktisk erfaring

Lederudvikling

Dygtige ledere gør en forskel! Bakgaard Consulting har mangeårig erfaring med udvikling af ledere såvel som medarbejdere. Vi er blandt de 6 konsulentvirksomheder i Danmark, der har opnået certificering i at undervise i det imponerende og effektive ledelseskoncept Situationsbestemt Ledelse® II Experience fra CfL (Center for Ledelse). Vores omfattende erhvervserfaring, forretningsmæssige kompetencer samt øje for altid at benytte de i situationen mest relevante metoder og redskaber sikrer, at samarbejdet med os altid vil være værdiskabende for den enkelte leder, såvel som for virksomheden.

Teamudvikling

At både ledere og medarbejdere har en forståelse for virksomhedens fælles sigte er alfa omega for at nå i mål. Men ofte eksisterer denne fælles forståelse ikke, hvilket skaber et arbejdsmiljø med intern konkurrence, forskelligt rettede dagsordener samt manglende forståelse og accept af virksomhedens eller afdelingens handlingsplaner. 

Bakgaard Consulting har en bred og dyb erfaring med at skabe succes for virksomheder – gennem virksomhedens ledere og medarbejdere. Vi skaber en fælles holdånd i virksomheden, så medarbejderne får arbejdsglæde, motivation, gejst og vilje tilbage i kampen for at nå det fælles mål.

Organisationskultur

Det er vigtigt for en virksomheds succes, at organisationskulturen i hele virksomheden er velfungerende. Det betyder, at forholdet mellem ledelse og medarbejdere skal være præget af gensidig respekt og tillid, samt at medarbejderne føler sig trygge og godt tilpas på arbejdspladsen. 

En god organisationskultur er på mange måder virksomhedens DNA og fungerer den ikke, smitter det af på hele virksomheden. En velfungerende kultur får derimod hele virksomhed til at fremstå i et særligt positivt skær, og tiltrækker som sådan både attraktive medarbejdere, gode kunder, flere ordrer, nye muligheder og dermed øget indtjening og vækst.

 

”Forskellen på succes og fiasko består ikke i styrke eller viden, men i vilje.”

Vince Lombardi