Udviklingsnetværk for
par-ejerledere

Udviklingsnetværk
for par-ejerledere

Få ledelse og privatliv til at gå hånd i hånd!

Er I et par og driver I jeres egen virksomhed?

Kender I til udfordringer med at privatlivet påvirker driften af jeres virksomhed eller omvendt?

Og søger I input og inspiration til at styrke dette forhold endnu mere, så I sammen kan løfte samarbejdet og virksomheden til et højere niveau?

Deltag i vores udviklingsnetværk for ejerledere, der også danner par i det private. I netværket møder I andre par, der er gået all-in med egen virksomhed, og sammen med os konsulenter, får I muligheden for at blive klogere og styrke jeres forhold og virksomhed.

På netværksseancerne kommer vi ind på følgende emner:

 • Balancen mellem lederrollen og det private samliv

 • Styrker og svagheder i forhold til at være ledelse og danne par

 • Styring af mål og strategi – hvem bestemmer

 • Hvordan jeres forskelligheder kommer til udtryk i det daglige, og om det påvirker jeres virksomhed (resultater, arbejdsform, medarbejdere m.m.)

 • Hvordan I kan bruge hinandens styrker og løfte hinandens svagheder

 • Hvordan I tackler uenighed – en last eller styrke for jeres virksomhed

 • Hvordan I skaber overensstemmelse i kommunikation og budskaber

 • Hvordan I får skabt den gode virksomhedskultur 

Holdet vil bestå af 5-6 par (10-12 deltagere), så der er plads til hvert par og god mulighed for kvalificeret og fortrolig sparring og vidensdeling.

Vi gennemgår de ledelsesaspekter og -udfordringer, der opstår, når men er ejerleder og par, og kommer med redskaber og løsninger til, hvordan I kan styrke jeres samarbejde, samt videreudvikle jeres ledelseskompetencer, så I kan løfte jeres virksomhed til et højere niveau.

Hvorfor deltage i dette netværk?

Jeres udbytte som deltagere i netværket for par-ejerledere:

 • Stærk ledelses- & parudvikling

 • I bliver skarpere på jeres profil, ledelsesstile, styrker og svagheder, samt hvordan I får det bedste ud af hinanden

 • Et enestående netværk med andre ejerledere, der danner par i det private, og som typisk vil genkende mange af de problemstillinger, I selv står med

 • Fortroligt forum, hvor I kan dele stort som småt fra jeres daglige udfordringer

 • Kompetent sparring til udvikling af jeres virksomhed – både med erfarne konsulenter og med de andre deltagere

 • Enkle og brugbare lederværktøjer, der kan implementeres med det samme.

”Det, der ligger før os, og det der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os.”

Oliver Wendell Holmes